Notice and Takedown procedure

Notice and Takedown procedure

lijpeshit doet haar best de inhoud van haar website zorgvuldig samen te stellen. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij lijpeshit een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. lijpeshit streeft er naar uw verzoek binnen 10 werkdagen te behandelen. lijpeshit wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Notice

Om uw verzoek zo spoedig mogelijk af te kunnen handelen, dient u een e-mail naar ons te sturen met uw:

  • contactgegevens
  • vind plaats materiaal
  • toelichting
  • naam van rechthebbende
  • bewijsstukken

Takedown

Indien lijpeshit uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat lijpeshit enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

E-mail adres: [email protected]